Pracownicy Katedry i Zakładu Patologii

Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

 


Pracownicy naukowo-dydaktyczni:


 

dr hab. n. biol. Krzysztof Jasik - adiunkt habilitowany

Kierownik Katedry i Zakładu Patologii

tel. 32 3641351

e-mail: kjasik@sum.edu.pl

 

 


 

dr hab. n. med. Agata Kabała-Dzik - adiunkt habilitowany

analityk kliniczny/cytodiagnosta-skriner

tel. 32 3641354

e-mail:adzik@sum.edu.pl

 

 


dr n. med. Magdalena Wyszyńska - starszy wykładowca ze stopniem doktora

tel. 32 3641354

email: mwyszynska@sum.edu.pl 

Opiekun praktyk studentów III roku kierunku Analityka Medyczna

Dokumenty dotyczące praktyk studenckich do poprania tutaj

 

 


dr n. med. Robert Kubina - adiunkt

cytodiagnosta-skriner

tel. 32 3641354

e-mail: rkubina@sum.edu.pl

 

 


mgr Anna Kleczka - wykładowca

tel. 32 3641354

e-mail: akleczka@sum.edu.pl

 

 


Pracownicy techniczno-inżynieryjni:


 st. tech. Barbara Wawrzyniak

tel. 32 3641350

e-mail: farpat@sum.edu.pl

 


 

Pracownia hodowlii komórkowych

32 364 13 52