Nasi magistranci

PRACE MAGISTERSKIE

W roku akademickim 2019/2020 w Katedrze i Zakładzie Patologii planowane jest do realizacji 9 prac magisterskich oraz 5 prac licencjackich

Temat pracy magisterskiej Promotor
Histologiczna analiza skutków babeszjozy u szczurów  dr hab. Krzysztof Jasik
Histopatologiczne aspekty oddziaływania Borrelia burgdorferi s.l. na łożysko zarażonych samic szczurów  dr hab. Krzysztof Jasik
 Histopatologiczne aspekty oddziaływania Babesia microti na łożysko zarażonych samic szczurów dr hab. Krzysztof Jasik
 Ocena wpływu genisteiny na zwiększenie wrażliwości komórek raka jajnika na paklitaksel w badaniach in vitro  z wykorzystaniem potrójnego testu cytotoksyczności XTT-NR-SRB  dr hab. Agata Kabała-Dzik
 Wykorzystanie metod immunofluorescencyjnych do oceny wpływu naringeniny na proliferację komórek raka sutka w badaniach in vitro  dr hab. Agata Kabała-Dzik
 Ocena morfologiczna narządów ciężarnych samic szczura narażonych na embriotoksyczne działanie busereliny i poddanych osłonowemu wpływowi  zasklepu miodowego oraz DNA czerwiu pszczelego dr Magdalena Wyszyńska
 Ocena wpływu zasklepu miodowego na obraz morfologiczny płodu szczura narażonego na enbriotoksyczne działanie tetrachlorku węgla dr Magdalena Wyszyńska
 Wpływ mangiferyny na zwiększenie wrażliwości komórek raka języka linii SCC 25 na paklitaksel oraz tamoksyfen z wykorzystaniem metod cytometrycznych i immunofluorescencyjnych dr Robert Kubina
 Wpływ moryny oraz jej pochodnych na zwiększenie wrażliwości komórek nowotworów głowy i szyi na paklitaksel oraz tamoksyfen  z zastosowaniem metod immunofluorescencyjnych dr Robert Kubina

 

Temat pracy licencjackiej/kierunek studiów Promotor
Biotechnologia medyczna: Mechanizmy przezłożyskowej transmisji patogenów dr hab. Krzysztof Jasik
Biotechnologia medyczna: Leki biologiczne w terapii nowotworów głowy i szyi dr Robert Kubina
Biotechnologia medyczna: Immunodiagnostyka I immunoterapia nowotworów ginekologicznych u kobiet  dr hab. Agata Kabała-Dzik
Kosmetologia:  Naturalne produkty pochodzenia zwierzęcego stosowane w procesach regeneracyjnych dr hab. Krzysztof Jasik
Kosmetologia: Zastosowanie wybranych produktów pszczelich: miodu oraz propolisu w kosmetyce I leczeniu schorzeń skóry dr Magdalena Wyszyńska

 


 

W roku akademickim 2018/2019 w Katedrze i Zakładzie Patologii realizowano następujące prace magisterskie:

Temat pracy magisterskiej Promotor
 Wpływ wydzieliny luzowej wybranych gatunków ślimaków na procesy życiowe fibroblastów w warunkach hodowli in vitro  dr hab. Krzysztof Jasik
 Analiza krętków Borrelia afezelii na śródbłonek naczyń skóry i narządów wewnętrznych szczurów  dr hab. Krzysztof Jasik
 Wpływ B. microti na komórki nabłonka kanalików nerkowych szczurów w warunkach in vitro i in vivo  dr hab. Krzysztof Jasik
 Osłonowy wpływ zasklepu miodowego po narażeniu ciężarnych samic szczura na embriotoksyczne działanie busereliny  dr Magdalena Wyszyńska
Wpływ kemferolu na zwiększenie wrażliwości komórek raka języka linii SCC-25 na paklitaksel  dr Robert Kubina
Wpływ kemferolu na zwiększenie wrażliwości komórek raka gardła linii Detroit 562 na paklitaksel  dr Robert Kubina

 


 

W roku akademickim 2017/2018 w Katedrze i Zakładzie Patologii realizowano następujące prace magisterskie:

Temat pracy magisterskiej Promotor
 Wpływ ekstraktu czosnku na morfologię wybranych narządów królików karmionych dieta zawierającą utlenioną oliwę z oliwek dr hab. Barbara Stawiarska-Pięta
 Ocena wpływu kwasu alfa-liponowego na obraz morfologiczny nerek i serca królików karmionych paszą zawierajacą utlenioną oliwę dr hab. Barbara Stawiarska-Pięta
 Osłonowy wpływ zasklepu miodowego po narażeniu ciężarnych samic szczura na embriotoksyczne działanie kwasu acetylosalicylowego lub tetrachlorku wegla dr Magdalena Wyszyńska
 Wpływ apigeniny na proliferacje i apoptozę komórek raka okrężnicy dr Agata Kabała-Dzik

 


 

W roku akademickim 2016/2017 w Katedrze i Zakładzie Patologii realizowano następujące prace magisterskie:

Temat pracy magisterskiej Promotor
Wpływ ekstraktów czosnku na zmiany morfologiczne w nerkach i aorcie królików karmionych paszą z dodatkiem utlenionego oleju rzepakowego dr hab. Barbara Stawiarska-Pięta
Wpływ antyoksydantów na toksyczność fluoru w badaniach in vitro dr hab. Barbara Stawiarska-Pięta
Ocena wpływu kwasu alfa liponowego na obraz morfologiczny wybranych narządów królików karmionych dietą suplementowaną utlenioną oliwą dr hab. Barbara Stawiarska-Pięta

 


 

W roku akademickim 2015/2016 w Katedrze i Zakładzie Patologii realizowano następujące prace magisterskie:

Temat pracy magisterskiej Promotor
Ocena wpływu propolisu na toksyczność fluoru w badaniach in vitro dr hab. Barbara Stawiarska-Pięta
Ocena wpływu wybranych antyoksydantów na wskaźniki biochemiczne i morfologię nerek szczurówm, narażonych na fluorek sodu dr hab. Barbara Stawiarska-Pięta
 Wpływ standaryzowanego ekstraktu czosnku na obraz morfologiczny wybranych narządów królików, karmionych dietą zawierającą utleniony olej rzepakowy dr hab. Barbara Stawiarska-Pięta
 Wpływ wyubranych antyoksydantów na obraz morfologiczny narządów wewnętrznych szczurów intoksykowanych fluorkiem sodu dr hab. Barbara Stawiarska-Pięta
 Wpływ wybranych, aktywnycgh składników propolisu na indukcję śmierci komórkowej w badanich in vitro dr Agata Kabała-Dzik

 


 

W roku akademickim 2014/2015 w Katedrze i Zakładzie Patologii realizowano następujące prace magisterskie:

 Temat pracy magisterskiej  Promotor
Wpływ koenzymu Q na wybrane wskaźniki biochemiczne w wątrobie szczurów intoksykowanych fluorkiem sodu dr hab. Barbara Stawiarska-Pięta
Aktywność enzymów przemiany białkowej w wątrobach szczurów eksponowanych na fluorek sodu i metioninę dr hab. Barbara Stawiarska-Pięta
Ocena wpływu kwasu alfa-liponowego na obraz morfologiczny wybranych narządów królików karmionych dietą zawierającą utleniony olej rzepakowy dr hab. Barbara Stawiarska-Pięta
Rola wybranych flawonoidów oraz kwasów fenolowych w chemioprewencji chorób nowotworowych; Badania in vitro dr Agata Kabała-Dzik

 


 

W roku akademickim 2013/2014 w Katedrze i Zakładzie Patologii realizowano następujące prace magisterskie

 Temat pracy magisterskiej  Promotor
Aktywność enzymów przemiany białkowej w nerkach szczurów eksponowanych na fluorek sodu i koenzym Q   dr hab. Barbara Stawiarska-Pięta
Wpływ liponianu na wybrane wskaźniki biochemiczne w wątrobie szczurów intoksykowanych fluorkiem sodu  dr hab. Barbara Stawiarska-Pięta
Wpływ wybranych antyoksydantów na obraz morfologiczny nadnerczy i grasicy szczurów intoksykowanych fluorkiem sodu dr hab. Barbara Stawiarska-Pięta
Porównanie aktywności cytotoksycznej propolisu polskiego oraz brazylijskiego w stosunku do komórek raka okrężnicy HCT 116  dr Agata Kabała-Dzik

 


 

 W roku akademickim 2012/2013 w Katedrze i Zakładzie Patologii realizowano następujące prace magisterskie:

 Temat pracy magisterskiej  Promotor
Ocena wpływu koenzymu Q oraz witamin A i E na aktywność enzymów przemiany białkowej w wątrobie szczurów narażonych na fluorek sodu dr hab. Barbara Stawiarska-Pięta
Ocena składu chemicznego i aktywności cytotoksycznej propolisu pochodzącego z różnych regionów Polski dr Agata Kabała-Dzik
Wpływ metioniny na obraz morfologiczny nerek i aktywność enzymów przemiany węglowodanowej u szczurów intoksykowanych fluorkiem sodu dr hab. Barbara Stawiarska-Pięta
Wpływ antyoksykantów na wybrane wskaźniki biochemiczne w wątrobie szczurów narażonych na jony fluorkowe  dr hab. Barbara Stawiarska-Pięta
Porównanie wpływu wybranych apiterapeutyków na obraz morfologiczny płodu szczura narażonego na embriotoksyczne działanie kwasu acetylosalicylowego  dr Magdalena Wyszyńska

 


 

 W roku akademickim 2011/2012 w Katedrze i Zakładzie Patologii realizowano następujące prace magisterskie:

 Temat pracy magisterskiej  Promotor
Wpływ metioniny na aktywność wybranych enzymów i obraz morfologiczny wątroby szczurów po narażeniu na fluorek sodu dr hab. Barbara Stawiarska-Pięta
Ocena zmian patomorfologicznych w grasicy i sercu szczurów po łącznym podaniu fluorku sodu z antytoksykantami  dr hab. Barbara Stawiarska-Pięta
Wpływ cytotoksycznego działania brazylijskiego zielonego propolisu na hodowlę komórek raka okrężnicy HCT 116 in vitro  dr Agata Kabała-Dzik

 


 

W roku akademickim 2010/2011 w Katedrze i Zakładzie Patologii realizowano następujące prace magisterskie:

 Temat pracy magisterskiej  Promotor
Obraz morfologiczny oraz wskaźniki biochemiczne w nerkach po podaniu witaminy E i metioniny u szczurów intoksykowanych fluorkiem sodu dr hab. Barbara Stawiarska-Pięta
Ocena wpływu zasklepu miodowego na przebieg ciąży szczura po narażeniu na embriotoksyczne działanie kwasu acetylosalicylowego dr Magdalena Wyszyńska
Ocena właściwości cytotoksycznych etanolowego ekstraktu propolisu
oraz kwercetyny w badaniach in vitro
 dr Agata Kabała-Dzik

 


 

W roku akademickim 2009/2010 w Katedrze i Zakładzie Patologii realizowano następujące prace magisterskie:

 Temat pracy magisterskiej  Promotor
Wpływ witaminy E i metiony na aktywność wybranych enzymów i obraz morfologiczny wątroby u szczurów intoksykowanych fluorkiem sodu dr hab. Barbara Stawiarska-Pięta
Ocena histologiczna płodów szczurzych narażonych na embriotoksyczne działanie busereliny po dootrzewnowej iniekcji DNA czerwiu pszczelego dr Magdalena Wyszyńska
Ocena właściwości proapoptotycznych propolisu w badaniach in vitro  dr Agata Kabała-Dzik