Publikacje pracowników Katedry

Wykaz:

Rok 2019
 1. Antonina Naskalska, Agnieszka Dąbrowska, Artur Szczepańska, Aleksandra Milewska, Krzysztof Piotr Jasik, Krzysztof Pyrc. Membrane protein of HCoV-NL63 is responsible for interaction with the adhesion receptor. J Virol 2019, [1 nlb.].
 2. Marta Albertyńska, Beata Rozwadowska, Agnieszka Kubala, Krzysztof P. Jasik. Koinfekcje Babesia microti i Borrelia burgdorferi sensu lato w kleszczach z terenu województwa śląskiego w latach 2015-2017. W: Stawonogi pasożytnicze i alergenne. T.1. / Redakcja naukowa: Alicja Buczek, Czesław Błaszak Lublin : Koliber, 2019
 3. Beata Rozwadowska, Marta Albertyńska, Sławomir Dudek, Krzysztof P. Jasik, Urszula Mendera-Bożek.: Obecność Anaplasma phagocytophilum u kleszczy z terenu województwa śląskiego. W: Stawonogi pasożytnicze i alergenne. T.1. / Redakcja naukowa: Alicja Buczek, Czesław Błaszak Lublin : Koliber, 2019
 4. Krzysztof Jasik, Maria Styblińska, Danuta Psota, Marta Albertyńska, Urszula Mazurek.Tick-borne diseases - multifaceted problems. W: Stawonogi pasożytnicze i alergenne. T.1 / Redakcja naukowa: Alicja Buczek, Czesław Błaszak Lublin : Koliber, 2019
 5. Marta Łoboziak, Hubert Okła, Krzysztof P. Jasik. Influence of Borrelia afzelii on hepatocytes in cell culture conditions.W: Stawonogi pasożytnicze i alergenne. T.1 / Redakcja naukowa: Alicja Buczek, Czesław Błaszak Lublin : Koliber, 2019

Rok 2018

 1. Kabała-Dzik Agata, Rzepecka-Stojko Anna, Kubina Robert, Iriti Marcello, Wojtyczka Robert, Buszman Ewa, Stojko Jerzy. Flavonoids, bioactive components of propolis, exhibit cytotoxic activity and induce cell cycle arrest and apoptosis in human breast cancer cells MDA-MB-231 and MCF-7 - a comparative study. Cell.Mol.Biol. 2018 : Vol.64, No.8, p.1-10
 2. Rzepecka-Stojko Anna, Kabała-Dzik Agata, Kubina Robert, Jasik Krzysztof, Kajor Maciej, Wrześniok Dorota, Stojko Jerzy. Protective Effect of Polyphenol-Rich Extract from Bee Pollen in a High-Fat Diet. Molecules 2018; 23 (4); 805.
 3. Agata Kabała-Dzik, Anna Rzepecka-Stojko, Robert Kubina, Robert Dariusz Wojtyczka, Ewa Buszman, Jerzy Stojko. Caffeic Acid Versus Caffeic Acid Phenethyl Ester in the Treatment of Breast Cancer MCF-7 Cells: Migration Rate Inhibition. Integrative Cancer Therapies 2018, p.1-13
 4. Małgorzata Kępa, Denis Swolana, Tomasz J. Wąsik, Danuta Idzik, Robert Kubina, Agata Kabała-Dzik, Arkadiusz Dziedzic, Robert Wojtyczka. W: Współczesne trendy badań w świecie flawonoidów. / Praca zbiorowa pod redakcją naukową: Marii Kopacz, Janusza Pusza, Jana Kalembkiewicza.Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2018
 5. Robert Kubina, Arkadiusz Dziedzic, Marcello Iriti. Związki pochodzenia naturalnego w prewencji i leczeniu nowotworów języka. W: Współczesne trendy badań w świecie flawonoidów. / Praca zbiorowa pod redakcją naukową: Marii Kopacz, Janusza Pusza, Jana Kalembkiewicza. Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2018
 6. Robert Kubina, Agata Kabała-Dzik, Arkadiusz Dziedzic, Anna Kleczka, Jerzy Stojko, Anna Rzepecka-Stojko, Robert Wojtyczka, Marcello Iriti. Kompleksowy przegląd farmakologicznego potencjału flawonoidów zawartych w propolisie pochodzenia polskiego. W: Współczesne trendy badań w świecie flawonoidów. / Praca zbiorowa pod redakcją naukową: Marii Kopacz, Janusza Pusza, Jana Kalembkiewicza. Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2018

 

Rok 2017

 1. Barbara Stawiarska-Pięta, Jolanta Zalejska-Fiolka, Magdalena Wyszyńska, Anna Kleczka, Beata Janiga, Natalia Grzegorzak, Ewa Birkner. Influence of a-lipoic acid on morphology of organs of rabbits fed a high fat diet with the addition of oxidised rapeseed oil. J Vet Res 2017; 61
 2. Kabała-Dzik Agata, Rzepecka-Stojko Anna, Kubina Robert, Jastrzębska-Stojko Żaneta, Stojko Rafał, Wojtyczka Robert, Stojko Jerzy. Migration rate inhibition of breast cancer cells treated by caffeic acid and caffeic acid phenethyl ester: An in vitro comparison study. nutrients 2017 : Vol.9, No.10, p.1-19, 1144
 3. Marcello Iriti, Robert Kubina, Andrea Cochis, Rita Sorrentino, Elena M. Varoni, Agata Kabała-Dzik, Barbara Azzimonti, Arkadiusz Dziedzic, Lia Rimondini and Robert D. Wojtyczka. Rutin, a Quercetin Glycoside, Restores Chemosensitivity in Human Breast Cancer Cells. Phytotherapy Research DOI: 10.1002/ptr.5878.
 4. Agata Kabała-Dzik, Anna Rzepecka-Stojko, Robert Kubina, Żaneta Jastrzębska-Stojko, Rafał Stojko, Robert Wojtyczka, Jerzy Stojko. Comparison of Two Componends of propolis: Caffeic acid (CA) Caffeic Acid Phenethyl Ester (CAPE) induce apoptosis and cell cycle arrest of breast cancer cells MDA_MB-231. Molecules 2017; 22: 1554.
 5. Robert Kubina. Przeciwnowotworowy efekt kurkuminy oraz jej pochodnych w stosunku do komórek raka języka linii SCC-25. Post.Fitoter. 2017;2:105-112.
 6. Magdalena Wyszyńska, Dorota Sławińska, Jerzy Stojko, Anna Kleczka,Dorota Romaniuk, Marcin Kasprzak, Piotr Brukiewicz, Ewa Szaflarska-Stojko. Porównanie osłonowego wpływu wybranych apiterapeutyków na przebieg ciąży szczura po narażeniu na embriotoksyczne działanie kwasu acetylosalicylowego. Post.Fitoter.2017;2:87-93,
 7. Arkadiusz Dziedzic, Robert KubinaAgata Kabała-Dzik, Marta Tanasiewicz. Induction of cell cycle arrest and apoptotic response of head and neck squamous carcinoma cells (Detroit 562) by caffeic acid and caffeic acid phenethyl ester derivative. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Volume 2017 (2017), Article ID 6793456.

 

Rok 2016

 1. Arkadiusz Dziedzic, Robert Kubina, Rafał J. Bułdak, Magda Skonieczna, Krzysztof Cholewa. Silver nanoparticles exhibit the dose-dependent anti-proliferative effect against human squamous carcinoma cells attenuated in the presence of berberine. Molecules 2016; 21(3), 365, p.-17.

Rok 2015

 1. Anna Rzepecka-Stojko, Jerzy Stojko, Anna Kurek-Górecka, Michał Górecki, Agata Kabała-Dzik, Robert Kubina, Aleksandra Moździerz and Ewa Buszman.  Polyphenols from Bee Pollen: Structure, Absorption, Metabolism and Biological Activity. Molecules 2015, 20(12), 21732-21749.

 2. Jolanta Zalejska-Fiolka, Tomasz Wielkoszyński, Wojciech Rokicki, Natalia Dąbrowska, Joanna Katarzyna Strzelczyk, Aleksandra Kasperczyk, Aleksander Owczarek, Urszula Błaszczyk , Sławomir Kasperczyk, Barbara Stawiarska-Pięta, Ewa Birkner, Andrzej Gamian. The influence of α-lipoic acid and garlic administration on biomarkers of oxidative stress and inflammation in rabbits exposed to oxidized nutrition oils. Biomed Res. Int. 2015; Vol.2015, ID 827879, p.1-11.

 3. Kubina R, Kabała-Dzik A, Dziedzic A, Bielec B, Wojtyczka RD, Bułdak RF, Wyszyńska M, Stawiarska-Pięta B, Szaflarska-Stojko E. The Ethanol Extract of polish Propolis Exhibits Anti-Proliferative and/or Pro-Apoptotic Effect on HCT 116 Colon Cancer and Me45 Malignant Melanoma Cells In Vitro Conditions. Adv Clin Exper Med 2015, 24, 2, 203-212.
   
 4. Stawiarska-Pięta B, Kubina R, Kabała-Dzik A. Wpływ propolisu na toksyczność fluoru w badaniach in vitro. Post Fitoter 2015, 1(16), 6-15.

 5. Arkadiusz Dziedzic, Robert D. Wojtyczka, Robert KubinaInhibition of oral streptococci growth induced by the complementary action of berberine chloride and antibacterial compounds. Molecules  2015; Vol.20, No.8, p.13705-13724.

 6. Anna Rzepecka-Stojko, Agata Kabała-Dzik, Aleksandra Moździerz, Robert Kubina, Robert D. Wojtyczka, Rafał Stojko, Arkadiusz Dziedzic, Żaneta Jastrzębska-Stojko, Magdalena Jurzak,  Ewa Buszman, Jerzy Stojko. Caffeic Acid phenethyl ester and ethanol extract of propolis induce the complementary cytotoxic effect on triple-negative breast cancer cell lines. Molecules 2015; Vol.20, No.5, p.9242-9262

 Rok 2014

 1. Magdalena Wyszyńska, Jerzy Stojko, Dorota Romaniuk, Marcin Kasprzak, Piotr Brukiewicz, Mirosław Partyka, Ewa Szaflarska-Stojko, Agata Kabała-Dzik, Robert Kubina, Barbara Stawiarska-Pięta.Obserwacje nad osłonowym wpływem DNA czerwiu pszczelego na obraz morfologiczny płodu szczura po narażeniu matek na tetrachlorek węgla. Post.Fitoter.2014; T.15, nr 2, s.71-75

 2. Robert D. Wojtyczka, Arkadiusz Dziedzic, Robert Kubina, Agata Kabała-Dzik, Ewa Talik.Low concentrations of silver nanoparticles reduce the metabolic activity of S. epidermidis strains, forming biofilm. Pol.J.Environ.Stud.2014; Vol.23, No.5A, p.42-47

 3. Arkadiusz Dziedzic, Robert Kubina, Agata Kabała-Dzik, Robert D. Wojtyczka, Tadeusz Morawiec, Rafał J. Bułdak. Caffeic acid reduces the viability and migration rate of oral carcinoma cells (SCC-25) exposed to low concentrations of ethanol. Int.J.Mol.Sci.2014; Vol.15, No.10, p.18725-18741

 4. Robert D. Wojtyczka, Arkadiusz Dziedzic, Małgorzata Kępa, Robert Kubina, Agata Kabała-Dzik, Tomasz Mularz, Danuta Idzik.Berberine enhances the antibacterial activity of selected antibiotics against coagulase-negative Staphylococcus strains in vitro. Molecules2014; Vol.19, No.5, p.6583-6596

Rok 2013

 1. Barbara Stawiarska-Pięta, Magda Żebracka, Natalia Grzegorzak, Agnieszka Helis, Jolanta Zalejska-Fiolka, Ewa Birkner, Beata Bielec. Influence of vitamin E on liver morphology and activity of carbohydrate enzymes of rats exposed to sodium fluoride. Fluoride2013; Vol.46, No.3, p.142-148

 2. Robert Kubina, Agata Kabała-Dzik, Beata Bielec, Katarzyna Smolarz, Barbara Stawiarska-Pięta, Ewa Szaflarska-Stojko. Ocena właściwości cytotoksycznych etanolowego ekstraktu z propolisu w stosunku do komórek raka okrężnicy HCT 116. Post.Fitoter.2013; T.14, nr 2, s.76-84

 3. Rafał Jakub Bułdak, Łukasz Bułdak, Renata Polaniak, Michał Kukla, Ewa Birkner, Robert Kubina, Agata Kabała-Dzik, Anna Duława-Bułdak, Krystyna Żwirska-Korczala.Visfatin affects redox adaptative responses and proliferation in Me45 human malignant melanoma cells : An in vitro study. Oncol.Rep.2013; Vol.29, No.2, p.771-778

 4. Robert Wojtyczka, Robert Kubina, Agata Kabała-Dzik. Assessment of the antistaphylococcal activity of ethanolic extract of propolis (EEP). Afr.J.Microbiol.Res.2013; Vol.7, No.19, p.1907-1922

 5. Arkadiusz Dziedzic, Robert Kubina, Robert D. Wojtyczka, Agata Kabała-Dzik, Marta Tanasiewicz, Tadeusz Morawiec. The antibacterial effect of ethanol extract of Polish propolis on mutans Steptococci and Lactobacilli isolated from saliva. Evid.Based Complement.Alternat.Med.2013; Vol.2013, ID 681891, [12 pages]

 6. Robert D. Wojtyczka, Małgorzata Kępa, Danuta Idzik, Robert Kubina, Agata Kabała-Dzik, Arkadiusz Dziedzic, Tomasz Wąsik.  In vitro antimicrobial activity of ethanolic extract of Polish propolis against biofilm forming Staphylococcus epidermalis strains. Evid.Based Complement. Alternat. Med. 2013; Vol.2013, ID590703, p.1-11

 7. Żaneta Jastrzębska-Stojko, Rafał Stojko, Anna Rzepecka-Stojko, Agata Kabała-Dzik, Jerzy Stojko. Biological activity of propolis-honey balm in the treatment of experimentally-evoked burn wounds. Molecules 2013; Vol.18, No.11, p.14397-14413

 8. Robert D. Wojtyczka, Arkadiusz Dziedzic, Danuta Idzik, Małgorzata Kępa, Robert Kubina, Agata Kabała-Dzik, Joanna Smoleń-Dzirba, Jerzy Stojko, Mieczysław Sajewicz, Tomasz J. Wąsik.Susceptibility of Staphylococcus aureus clinical isolates to propolis extract alone or in combination with antimicrobial drugs. Molecules 2013; Vol.18, No.8, p.9623-9640

 

Rok 2012

 1. Jolanta Zalejska-Fiolka, Aleksandra Kasperczyk, Sławomir Kasperczyk, Barbara Stawiarska-Pięta, Rafał Fiolka, Ewa Birkner. Influence of non-oxidised and oxidised rapeseed oil consumption on liver metabolism pathways and non-alcoholic steatohepatitis development in rabbits. Bull.Vet.Inst.Pulawy2012; Vol.56, No.2, p.255-259
   
 2. Robert Dariusz Wojtyczka, Robert Kubina, Agata Kabała-Dzik, Rafał Jakub Bułdak.Aktywność przeciwdrobnoustrojowa etanolowego ekstraktu propolisu. Ann.Acad.Med.Siles.2012; Vol.66, No.2, s.39-48
   
 3. Barbara Stawiarska-Pięta, Beata Bielec, Katarzyna Birkner, Ewa Birkner.The influence of vitamin E and methionine on the activity of enzymes and the morphological picture of liver of rats intoxicated with sodium fluoride. Food Chem.Toxicol.2012; Vol.50, No.3-4, p.972-978

 Rok 2011

 1. Agata Kabała-Dzik, Anna Rzepecka-Stojko, Jerzy Stojko, Ewa Szaflarska-Stojko, Magdalena Wyszyńska, Robert Kubina, Aleksandra Kolarczyk, Wojciech Marquardt, Barbara Stawiarska-Pięta.Evaluation attempt of bee larva DNA influence on the course of rat pregnancy. New Medicine2011; Vol.15, No.3, p.84-89
   
 2. Robert Kubina, Agata Kabała-Dzik, Rafał Jakub Bułdak, Ewa Szaflarska-Stojko, Paweł Tylka, Beata Bielec, Barbara Stawiarska-Pięta. Ocena właściwości proapoptotycznych etanolowego ekstraktu propolisu w badaniach in vitro. Post.Fitoter.2011; T.12, nr 4, s.232-237

Rok 2010 
 1. Rafał Jakub Bułdak, Renata Polaniak, Michał Kukla, Robert Kubina, Agata Kabała-Dzik, Bogna Lewkowicz, Ewa Birkner, Krystyna Żwirska-Korczala.Wpływ etopozydu na aktywność enzymów stresu oksydacyjnego oraz stężenie dialdehydu malonowego w hodowli ludzkich komórek czerniaka złośliwego linii Me45 in vitro. Farm.Przegl.Nauk.2010; R.7, nr 11, s.11-19
Rok 2009
 1. Robert Kubina, Agata Kabała-Dzik, Robert D. Wojtyczka, Ewa Szaflarska-Stojko. Przeciwbakteryjne działanie galanginy zawartej w propolisie w stosunku do bakterii Gram-dodatnich. Farm.Przegl.Nauk.2009; R.6, nr 8, s.24-26
   
 2. Ewa Birkner, Ewa Grucka-Mamczar, Barbara Stawiarska-Pięta, Katarzyna Birkner, Jolanta Zalejska-Fiolka, Sławomir Kasperczyk, Aleksandra Kasperczyk.The influence of rich-in-cholesterol diet and fluoride ions contained in potable water upon the concentration of malondialdehyde and the activity of selected antioxidative enzymes in rabbit liver. Biol.Trace Elem.Res.2009; Vol.129, No.1-3, p.137-142. 

 3. B[arbara] Stawiarska-Pięta, A. Paszczela, E[wa] Grucka-Mamczar, E[wa] Szaflarska-Stojko, E[wa] Birkner. The effect of antioxidative vitamins A and E and coenzyme Q on the morphological picture of the lungs and pancreata of rats intoxicated with sodium fluoride. Food Chem.Toxicol.2009; Vol.47, No.10, p.2544-2550
   
 4. Robert Kubina, Agata Kabała-Dzik, Robert Wojtyczka, Ewa Szaflarska-Stojko, Paweł Tylka. Przeciwnowotworowe oraz cytotoksyczne działanie propolisu. Farm.Przegl.Nauk.2009; R.6, nr 9, s.22-24
Rok 2008
 1. Barbara Stawiarska-Pięta, Ewa Birkner, Ewa Szaflarska-Stojko, Rafał Stojko, Ewa Grucka-Mamczar, Monika Pyrsak, Magdalena Wyszyńska. The influence of diet supplementation with methionine on the pathomorphological changes of rabbit organs in experimental atherosclerosis. Arch.Med.Sci.2008; Vol.4, No.4, p.371-379.
   
 2. Ewa Szaflarska-Stojko, Irena Wróblewska-Adamek, Magdalena Wyszyńska, Agata Kabała-Dzik, Jerzy Suwiński, Adrian Kurkowski. Analiza pooperacyjnego oznaczania antygenu karcinoembrionalnego CEA u chorych na raka jelita grubego.  Farm.Przegl.Nauk.2008; R.5, nr 3, s.52-56.
   
 3. Ewa Birkner, Ewa Grucka-Mamczar, Sławomir Kasperczyk, Aleksandra Kasperczyk, Barbara Stawiarska-Pięta, Jolanta Zalejska-Fiolka, B. Birkner.The influence of fluoride ions upon selected enzymes of protein metabolism in blood plasma of rabbits with hypercholesterolemia. Biol.Trace Elem.Res.2008; Vol.124, No.2, p.118-128
   
 4. Magdalena Wyszyńska, Agata Kabała-Dzik, Ewa Szaflarska-Stojko, Barbara Stawiarska-Pięta. Obserwacje nad hepatoprotekcyjnym wpływem ekstraktu DNA z czerwiu pszczelego. Farm.Przegl.Nauk.2008; R.5, nr 4, s.21-23.
   
 5. Ewa Szaflarska-Stojko, Barbara Stawiarska-Pięta, Ewa Birkner, Michał Adamek, Jolanta Zalejska-Fiolka, Agata Kabała-Dzik. Ocena wpływu metioniny i selenometioniny na obraz morfologiczny narządów królika w doświadczalnej miażdżycy. Farm.Przegl.Nauk.2008; R.5, nr 4, s.51-56.
   
 6. Barbara Stawiarska-Pięta, Ewa Szaflarska-Stojko, Ewa Grucka-Mamczar, Ewa Birkner, Michał Ziębowicz, Magdalena Wyszyńska. Wpływ witaminy E na obraz morfologiczny wybranych narządów wewnętrznych szczurów intoksykowanych fluorkiem sodu. Farm.Przegl.Nauk.2008; R.5, nr 6, s.27-31.
   
 7. Robert Kubina, Marta Smycz, Robert D. Wojtyczka, Agata Kabała-Dzik, Jerzy Pacha. Proces apoptozy w komórkach zainfekowanych bakteriami z rodzaju Chlamydia. Farm.Przegl.Nauk.2008; R.5, nr 7-8, s.9-11