Zajęcia dydaktyczne

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia:

1. ze studentami jednolitych studiów magisterskich na kierunku analityka medyczna:
  • z przedmiotu HISTOLOGIA (I rok)
  • z przedmiotu PATOMORFOLOGIA (II rok)
  • z przedmiotu PATOFIZJOLOGIA (III rok)
  • z przedmiotu CYTOLOGIA KLINICZNA (III rok)
2. ze studentami jednolitych studiów magisterskich na kierunku farmacja 
  • z przedmiotu PATOFIZJOLOGIA (II rok)
  • z przedmiotu PROFILAKTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH - fakultet (II rok)
3. ze studentami studiów I stopnia na kierunku biotechnologia medyczna
  • z przedmiotu PODSTAWY HISTOLOGII (II rok)
  • z przedmiotu METODY PREPARATYKI HISTOPATOLOGICZNEJ I IMMUNOCYTOCHEMII - faklultet (I rok)
4.  ze studentami studiów I stopnia na kierunku kosmetologia
  • z przedmiotu HISTOLOGIA (I rok)
5.  ze studentami studiów II stopnia na kierunku kosmetologia
  • z przedmiotu ETIOPATOGENEZA INWAZYJNYCH CHORÓB SKÓRY (I rok)

 

Ponadto w Katedrze i Zakładzie Patologii realizowane są zajęcia dydaktyczne dla stuchaczy studiów podyplomowych na kierunku analityka medyczna.