Nasi doktoranci

Nasi doktoranci:

W Katedrze i Zakładzie Patologii swoje prace realizują także słuchacze Studium Doktoranckiego:

mgr Anna Kleczka 

mgr Danuta Psota