Aparatura

Sprzęt i aparatura naukowa

PRACOWNIA HISTOPATOLOGII DOŚWIADCZALNEJ:

- manualny mikrotom saneczkowy Leica SM 2000R

- kriostat Leica CM1100

- łaźnia wodna Leica HI1210

- cieplarko-inkubator Memmert IN110

- parafiniarka Leica EG1120

- płyta grzewcza Leica HI1220

- płyta grzewcza FALC PA Digit

- mikroskop Olympus BX 43

- mikroskop Olympus BX 41

- mieszadło magnetyczne z grzaniem JenWay Ltd model 1000

- waga laboratoryjna Techma-Robot WA-32

- waga laboratoryjna RADWAG WLC 0.2.X2

- cieplarka laboratoryjna FALC ICT18

- destylator wody KBE

 

PRACOWNIA HODOWLI KOMÓRKOWYCH

- komora laminarna BIO160 CYTO typu A2 firmy ALPINA

- inkubator z atmosferą CO2 firmy Panasonic model: MCO-170AICUV

- JuLi Br - system do obrazowania komórek podczas hodowli

- inkubator do hodowli komórek z dopływem CO2 firmy Heraeus

- mikroskop odwrócony Zeiss Axiovert 25

- mikroskop fluorescencyjny Zeiss Axiostar Plus

- uniwersalny czytnik mikropłytkowy ELISA ELx800 firmy BioTek

Qubit® 3.0 Fluorometer firmy Thermo Fisher Scientific

- płuczka do mikropłytek ELx50 firmy BioTek

- termocykler G-Storm GS2 z przystawką do PCR in situ

- zestaw do elektroforezy poziomej

- DCX-700 Aparat do podwójnej elektroforezy na gotowych żelach

- EBX-700 Aparat do mokrego transferu wraz z zasilaczem EPS-300 X 

- cyfrowy zestaw  do fotografowania, analizy i archiwizacji obrazów
   żeli z transluminatorem UV oraz oprogramowaniem TotalLab TL100 v2009.

- mikroskop Olympus wraz z kamerą Olympus SC 30 oraz systemem
   archiwizacji i analizy zdjęć Cell^A firmy Olympus

- palnik Fuego SCS z bezdotykowym czujnikiem podczerwieni

- myjka ultradźwiękowa POLSONIC Sonic 14

- waga laboratoryjna Sartorius M2P

- cieplarka BMT Incucell

- sterylizator cieplny SP32E

- wirówka laboratoryjna EPPENDORF 5702

- termostat Skyline TW2.02 ELMI

- Miniwirówka Sprout® - Heathrow Scientific

- Wytrząsarka mikropłytek BIOSAN PSU-2T

- pipety wielokanałowe elektroniczne Sartorius eLINE oraz standardowe wielokanałowe pipety DISCOVERY

- pipety jadnokanałowe o zmiennej pojemności

- dewary firmy Taylor-Wharton XT

 

 

Sala ćwiczeń Katedry i Zakładu Patologii:

- mikroskopy biologiczne oraz dydatktyczne