WF - Katedra i Zakład Patologii
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. Ostrogórska 30
41-200, Sosnowiec
32 364 13 50
Email: farpat@sum.edu.pl

Nasi magistranci

PRACE MAGISTERSKIE

Studenci V roku (4-5 osób)  wykonują w Katedrze prace magisterskie.

 

W roku akademickim 2018/2019 w Katedrze i Zakładzie Patologii realizowano następujące prace magisterskie:

Temat pracy magisterskiej Promotor
   
   
   
 

 

W roku akademickim 2017/2018 w Katedrze i Zakładzie Patologii realizowano następujące prace magisterskie:

Temat pracy magisterskiej Promotor
 Wpływ ekstraktu czosnku na morfologię wybranych narządów królików karmionych dieta zawierającą utlenioną oliwę z oliwek dr hab. Barbara Stawiarska-Pięta
 Ocena wpływu kwasu alfa-liponowego na obraz morfologiczny nerek i serca królików karmionych paszą zawierajacą utlenioną oliwę dr hab. Barbara Stawiarska-Pięta
 Osłonowy wpływ zasklepu miodowego po narażeniu ciężarnych samic szczura na embriotoksyczne działanie kwasu acetylosalicylowego lub tetrachlorku wegla dr Magdalena Wyszyńska
 Wpływ apigeniny na proliferacje i apoptozę komórek raka okrężnicy dr Agata Kabała-Dzik

 

W roku akademickim 2016/2017 w Katedrze i Zakładzie Patologii realizowano następujące prace magisterskie:

Temat pracy magisterskiej Promotor
Wpływ ekstraktów czosnku na zmiany morfologiczne w nerkach i aorcie królików karmionych paszą z dodatkiem utlenionego oleju rzepakowego dr hab. Barbara Stawiarska-Pięta
Wpływ antyoksydantów na toksyczność fluoru w badaniach in vitro dr hab. Barbara Stawiarska-Pięta
Ocena wpływu kwasu alfa liponowego na obraz morfologiczny wybranych narządów królików karmionych dietą suplementowaną utlenioną oliwą dr hab. Barbara Stawiarska-Pięta

 

W roku akademickim 2015/2016 w Katedrze i Zakładzie Patologii realizowano następujące prace magisterskie:

Temat pracy magisterskiej Promotor
Ocena wpływu propolisu na toksyczność fluoru w badaniach in vitro dr hab. Barbara Stawiarska-Pięta
Ocena wpływu wybranych antyoksydantów na wskaźniki biochemiczne i morfologię nerek szczurówm, narażonych na fluorek sodu dr hab. Barbara Stawiarska-Pięta
 Wpływ standaryzowanego ekstraktu czosnku na obraz morfologiczny wybranych narządów królików, karmionych dietą zawierającą utleniony olej rzepakowy dr hab. Barbara Stawiarska-Pięta
 Wpływ wyubranych antyoksydantów na obraz morfologiczny narządów wewnętrznych szczurów intoksykowanych fluorkiem sodu dr hab. Barbara Stawiarska-Pięta
 Wpływ wybranych, aktywnycgh składników propolisu na indukcję śmierci komórkowej w badanich in vitro dr Agata Kabała-Dzik

 

W roku akademickim 2014/2015 w Katedrze i Zakładzie Patologii realizowano następujące prace magisterskie:

 Temat pracy magisterskiej  Promotor
Wpływ koenzymu Q na wybrane wskaźniki biochemiczne w wątrobie szczurów intoksykowanych fluorkiem sodu dr hab. Barbara Stawiarska-Pięta
Aktywność enzymów przemiany białkowej w wątrobach szczurów eksponowanych na fluorek sodu i metioninę dr hab. Barbara Stawiarska-Pięta
Ocena wpływu kwasu alfa-liponowego na obraz morfologiczny wybranych narządów królików karmionych dietą zawierającą utleniony olej rzepakowy dr hab. Barbara Stawiarska-Pięta
Rola wybranych flawonoidów oraz kwasów fenolowych w chemioprewencji chorób nowotworowych; Badania in vitro dr Agata Kabała-Dzik

 

W roku akademickim 2013/2014 w Katedrze i Zakładzie Patologii realizowano następujące prace magisterskie

 Temat pracy magisterskiej  Promotor
Aktywność enzymów przemiany białkowej w nerkach szczurów eksponowanych na fluorek sodu i koenzym Q   dr hab. Barbara Stawiarska-Pięta
Wpływ liponianu na wybrane wskaźniki biochemiczne w wątrobie szczurów intoksykowanych fluorkiem sodu  dr hab. Barbara Stawiarska-Pięta
Wpływ wybranych antyoksydantów na obraz morfologiczny nadnerczy i grasicy szczurów intoksykowanych fluorkiem sodu dr hab. Barbara Stawiarska-Pięta
Porównanie aktywności cytotoksycznej propolisu polskiego oraz brazylijskiego w stosunku do komórek raka okrężnicy HCT 116  dr Agata Kabała-Dzik

 

 W roku akademickim 2012/2013 w Katedrze i Zakładzie Patologii realizowano następujące prace magisterskie:

 Temat pracy magisterskiej  Promotor
Ocena wpływu koenzymu Q oraz witamin A i E na aktywność enzymów przemiany białkowej w wątrobie szczurów narażonych na fluorek sodu dr hab. Barbara Stawiarska-Pięta
Ocena składu chemicznego i aktywności cytotoksycznej propolisu pochodzącego z różnych regionów Polski dr Agata Kabała-Dzik
Wpływ metioniny na obraz morfologiczny nerek i aktywność enzymów przemiany węglowodanowej u szczurów intoksykowanych fluorkiem sodu dr hab. Barbara Stawiarska-Pięta
Wpływ antyoksykantów na wybrane wskaźniki biochemiczne w wątrobie szczurów narażonych na jony fluorkowe  dr hab. Barbara Stawiarska-Pięta
Porównanie wpływu wybranych apiterapeutyków na obraz morfologiczny płodu szczura narażonego na embriotoksyczne działanie kwasu acetylosalicylowego  dr Magdalena Wyszyńska

 

 W roku akademickim 2011/2012 w Katedrze i Zakładzie Patologii realizowano następujące prace magisterskie:

 Temat pracy magisterskiej  Promotor
Wpływ metioniny na aktywność wybranych enzymów i obraz morfologiczny wątroby szczurów po narażeniu na fluorek sodu dr hab. Barbara Stawiarska-Pięta
Ocena zmian patomorfologicznych w grasicy i sercu szczurów po łącznym podaniu fluorku sodu z antytoksykantami  dr hab. Barbara Stawiarska-Pięta
Wpływ cytotoksycznego działania brazylijskiego zielonego propolisu na hodowlę komórek raka okrężnicy HCT 116 in vitro  dr Agata Kabała-Dzik

 

W roku akademickim 2010/2011 w Katedrze i Zakładzie Patologii realizowano następujące prace magisterskie:

 Temat pracy magisterskiej  Promotor
Obraz morfologiczny oraz wskaźniki biochemiczne w nerkach po podaniu witaminy E i metioniny u szczurów intoksykowanych fluorkiem sodu dr hab. Barbara Stawiarska-Pięta
Ocena wpływu zasklepu miodowego na przebieg ciąży szczura po narażeniu na embriotoksyczne działanie kwasu acetylosalicylowego dr Magdalena Wyszyńska
Ocena właściwości cytotoksycznych etanolowego ekstraktu propolisu
oraz kwercetyny w badaniach in vitro
 dr Agata Kabała-Dzik

 

W roku akademickim 2009/2010 w Katedrze i Zakładzie Patologii realizowano następujące prace magisterskie:

 Temat pracy magisterskiej  Promotor
Wpływ witaminy E i metiony na aktywność wybranych enzymów i obraz morfologiczny wątroby u szczurów intoksykowanych fluorkiem sodu dr hab. Barbara Stawiarska-Pięta
Ocena histologiczna płodów szczurzych narażonych na embriotoksyczne działanie busereliny po dootrzewnowej iniekcji DNA czerwiu pszczelego dr Magdalena Wyszyńska
Ocena właściwości proapoptotycznych propolisu w badaniach in vitro  dr Agata Kabała-Dzik